Inland Water Line

KLIMATET I FOKUS

Vi tar höjd för en bättre miljö. Vi ställer om transport av gods från landsväg till sjöfart. En vinst på många plan!

Med kompetens inom sjöfart, logistik och frakt – är vi ett hållbart alternativ för en minskad klimatpåverkan. När ni väljer oss är det ett kostnadseffektivt och miljömedvetet val!

OM OSS

IW Line tar med er på resan mot en hållbar omställning.

Med samlad erfarenhet från åkeribranschen, sjöfart och godstransport, har vi format vår verksamhet. Ett nytt koncept, ett bättre alternativ helt enkelt!

Vi använder sjöfart för effektiv, hållbar transport med minskad miljöpåverkan.

För att nå miljömålen, behöver vi se framåt och också reflektera över vår historia. Våra vattenvägar finns tillgängliga för kapacitetsökning. Många av Sveriges städer finns belägna intill dessa farleder.

Följ med och uppnå nya mål!