Inland Water Line

IW Line AB ”Maritim förbifart Stockholm”

IW Line är ett nystartat rederi som vill främja överflytten från väg till sjöfart, som en start kommer IW Line trafikera sträckan mellan Norrköping-Kapellskär med oledsagade fordon.

IW Line´s koncept kommer reducera CO2 utsläppen, minska farliga däckpartiklar samt bidra till trafiklättnader i Stockholmsregionen.

OM OSS

IW Line tar med er på resan mot en hållbar omställning.

Med samlad erfarenhet från åkeribranschen, sjöfart och godstransport, har vi format vår verksamhet. Ett nytt koncept, ett bättre alternativ helt enkelt!

Vi använder sjöfart för effektiv, hållbar transport med minskad miljöpåverkan.

Vårt transportsystem är ett enkelt sätt för speditörer och deras kunder, att minska sina
CO2-utsläpp.

För att nå miljömålen, behöver vi se framåt och också reflektera över vår historia. Våra vattenvägar finns tillgängliga för kapacitetsökning. Många av Sveriges städer finns belägna intill dessa farleder.

Tveka inte med att kontakta oss för en presentation.

Följ med och uppnå nya mål!