OM

Daglig avgång från båda hamnarna

Tidtabell
Måndag till Fredag

Norrköping till Kapellskär

Samtrafik med de befintliga rutterna över
Östersjön